Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.

Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Slide WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
WSPIERAMY DYNAMIKĘ
EKOLOGICZNYCH PRZEMIAN
BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE.
Bijemy na alarm!
0 %
Emisja CO2 w budownictwie
0 MLD TON
Emisja CO2 na placu budowy
0 %
Emisja NOx przez silniki diesla

Globalny przemysł budowlany wraz z całościowym łańcuchem dostaw odpowiada za 23% światowej emisji CO2.

Szacuje się, że 1,84 miliarda ton CO2 stanowiące 5,5% światowej emisji generowana jest bezpośrednio na placu budowy w wyniku pracy maszyn napędzanych konwencjonalnymi silnikami spalinowymi.

Maszyny wyposażone w silnik diesla stanowią drugie co do wielkości źródło światowej emisji NOx, odpowiadając za 14,5% emisji całkowitej.

zalety maszyn niskoemisyjnych
zalety maszyn niskoemisyjnych

zaleta nr1
BRAK BEZPOŚREDNIEGO
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

zaleta nr 2
NIŻSZE KOSZTY
UTRZYMANIA

zaleta nr 3
REDUKCJA EMISJI
GAZÓW CIEPLARNIANYCH

zaleta nr 4
NIŻSZA
EMISJA HAŁASU

zaleta nr 5
WSPARCIE
ROZWOJU TECHNOLOGII

ZIELONA PIĄTKA

1.FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU
Uwzględnienie zeroemisyjnych pojazdów wolnobieżnych w dopłatach realizowanych ze środków NFOŚiGW w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POJAZDY ZEROEMISYJNE
Wsparcie wykorzystania wolnobieżnych pojazdów zeroemisyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowej punktacji przetargowej zamówieniach publicznych.

3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE STAGE V
Wsparcie wykorzystani wolnobieżnych pojazdów spełniających najnowsze normy emisji spalin poprzez wprowadzenie dodatkowej punktacji przetargowej zamówieniach publicznych.

4. USTAWA O ELEKTROMOBILNOŚCI
Uwzględnienie zeroemisyjnych pojazdów wolnobieżnych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych poprzez dopuszczenie do kwalifikacji jako pojazdów elektrycznych do wykonywania zadań publicznych.

5. STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU
Zakwalifikowanie wolnobieżnych pojazdów zeroemisyjnych jako pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu oraz pojazdów wolnobieżnych spełniających najnowsze normy emisji spalin do stref niskoemisyjnych.

norma emisji stage V
wykres norma emisji stage V
schemat_mobile
dlaczego warto?

DBAMY O ŚRODOWISKO
Znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, możliwość wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

POBUDZAMY GOSPODARKĘ
Proponowane programy stanowić będą realny impuls pobudzający gospodarkę odbudowująca się po epidemi Covid-19.

POPRAWIAMY JAKOŚC ŻYCIA
Maszyny zeroemisyjne to nie tylko czyste powietrze ale i znaczne obniżenie hałasu, przekładające się na poprawę komfortu życia Polek i Polaków

ŚWIAT WOLNY OD EMISJI
napis_kontakt
kontakt
Bartosz Sołtyszewski
Kierownik ds. e-innowacji
email: b.soltyszewski@ih.interhandler.pl
tel.: +48 669 617 433

PARTNERZY


logo INTERHANDLER JCB
logo IHSYSTEMS
logo agrihandler
logo RAMIRENT